Vrstvy

Historická data v GIS

V tomto souboru naleznete 45 vrstev historických prostorových a statistických dat administrativních hranic státu, krajů, okresů v Česku, a katastrálních území, městských a urbanistických obvodů v Praze vztahující se k historickým populačním cenzům konaným v letech 1921−2011.
Soubor prostorových a statistických dat vznikl ve výzkumném centru Urbánní a regionální laboratoře (UrRlab) působícího na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jako jeden z výstupů projektu č. DF12P01OVV033 „Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS“, který v rámci programu Aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.
Detailnější informace o projektu naleznete na stránkách http://www.historickygis.cz

Přejít na vrstvy

Česko

metadata

Politické okresy

1921
1930
1947

Soudní okresy

1921
1930
1947

Okresy

1950
1961
1970
1980
1991
2001
2011

Kraje

1950
1961
1970
1980
1991
2001
2011